The ORIGINAL Plisse

Plisse komarnik je idealan za francuske balkone i otvore velikih sirina i visina. Vodilica fiksinarana za pod je visine samo 3 mm, pa se samim tim moze reci da prepreka na podu gotovo i ne postoji.‎ To je ujedno i glavna prednost komarnika, jer omogućuje učestali prolaz bez prepreka, olaksano čišćenje i, što je najvažnije, savrženo je bezbedan.

SMART 30 vertikalni

Komarnik sa plisiranom mrežom sa kontrolom trenja. Sa prostorom od samo 30 mm postaje najbolje rešenje za ugradnju u male prostore. Komarnik je pogodan za vrata i prozore, ima vertikalno pomeranje kojim se upravlja pomoću štapa za upravljanje od 50 cm (opciono). Komarnik se pri otvaranju/zatvaranju može postaviti u bilo koji položaj. Mreža je skrivena prilikom otvorene pozicije komarnika tako da je zaštićena od spoljnih uticaja.

SMART 22 horizontalni

Horizontalni komarnik od 22 mm širine profila je idealno rešenje za klizne prozore za unutrašnju montažu. Jedan klizni aluminijumski profila omogućava potpuno pakovanje mreže tokom faze zatvaranja. SMART horizontalni 22 mm komarnik je apsolutno inovativan sistem sa veoma jednostavnim načinom korišćenja. Komarnik je posebno pogodan za bilo koji tip prozora, posebno za klizne sisteme.

SMART 22 dvodelni

Dvodelni komarnik od 22 mm širine profila je idealno rešenje za klizne prozore jer njegova naborana mreža ima bočno klizanje sa obe strane. Dva klizna aluminijumski profila omogućavaju potpuno pakovanje mreže tokom faze zatvaranja. SMART dvodelni 22 mm komarnik je apsolutno inovativan sistem sa veoma jednostavnim načinom korišćenja sa dva glavna profila koja se spajaju na sredini i zatvaraju magnetom.

SMART 22 reverzibilni

Reverzibilni komarnik od 22 mm širine profila je idealno rešenje za klizne prozore jer njegova naborana mreža ima bočno klizanje sa obe strane.‎ Dva klizna aluminijumska profila omogućavaju potpuno pakovanje mreže tokom faze zatvaranja. Reverzibilni 22 mm komarnik je apsolutno inovativan sistem koji vam omogućava da promenite smer klizanja u skladu sa okolnostima.‎

SMART 22 vertikalni

Komarnik sa plisiranom mrežom sa kontrolom trenja. Sa prostorom od samo 30 mm postaje najbolje rešenje za ugradnju u male prostore. Komarnik je pogodan za vrata i prozore, ima vertikalno pomeranje kojim se upravlja pomoću štapa za upravljanje od 50 cm (opciono). 

EKO SMART 17 horizontalni

Horizontalni komarnik od 17 mm širine profila je idealno rešenje za klizne prozore jer njegova naborana mreža ima bočno klizanje sa obe strane. Jedan klizni aluminijumski profil omogućava potpuno pakovanje mreže tokom faze zatvaranja. 

EKO SMART 17 horizontalni – plitka vodilica

SMART horizontalni 17 mm komarnik je eko varijanta komarnika od 22mm sirine profila, laksi je i uzi i poseduje plitku donju vodilicu za razliku od standardne verzije komarnika od 17mm.