Opcije otvaranja

Komarnik je dostupan samo u vertikalnoj opciji otvaranja

Izradne dimenzije

U tabeli su date minimalne i maksimalne preporučene dimenzije izrade

Dimenzije izrade Širina Visina
Minimalno 400 mm 600 mm
Maksimalno 1800 mm 2400 mm

Klizni profil

Klizni profil komarnika na kome je fiksirana plisirana mrežica

Fiksiranje konca

Jedini način provlačenja i fiksiranja konca za vodilicu

Pogonska ručica - OPCIONO

U situaciji kada je velika visina komarnika može se koristiti ručica

Plisirana mrežica

Ovaj tip komarnika se standardno isporučuje sa crnom mrežicom

Kutija

Kutija vertikalnog komarnika

Ram za montažu

U slučaju neravnih zidova može se poručiti ram za montažu komarnika