Opcije otvaranja

Zbog mogućnosti sklapanja do 4 krila komarnika, postoje više varijanti otvaranja.

Dimenzije izrade

U tabeli su date minimalne i maksimalne preporučene izradne mere koje se odnose na samo jedno krilo komarnika

Dimenzije izrade Širina Visina
Minimalno 600 mm 600 mm
Maksimalno 1100 mm 2300 mm

Krilni profil

Al profil za krilo Američkog komarnika

Krilni profil

Al profil za krilo Američkog komarnika

Prečka

Al profil za prečku Američkog komarnika

Lažna prečka

Al profil za lažnu prečku komarnika

Set

Set za Američki komarnik

Prolaz za ljubimce

Prolaz za ljubimce sa INOX mrežicom