Dimenzije izrade

U tabeli su date minimalne i maksimalne preporučene izradne mere 

Dimenzije izrade Širina Visina
Minimalno 600 mm 600 mm
Maksimalno 1600 mm 1600 mm

PVC uglići

Uglići koji se koriste za spajanje profila komarnika

Uglići sa magnetom

Za veoma jednostavnu montažu i demontažu sa stolarije