Opcije otvaranja

Komarnik je dostupan samo u vertikalnoj opciji otvaranja

Izradne dimenzije

U tabeli su date minimalne i maksimalne preporučene dimenzije izrade

Dimenzije izrade Širina Visina
Minimalno 400 mm 600 mm
Maksimalno 1800 mm 2400 mm

Provlačenje konca

Jedini način provlačenja konca kroz vodilicu

Regulator visine

Regulator visine vertikalnog komarnika

Klizni profil

Klizni profil vertikalnog komarnika sa čepom i četkicom

Plisirana mrežica

Ovaj tip komarnika se standardno isporučuje sa crnom mrežicom

Kutija komarnika

Kutija sa osiguračem

Ram za montažu

U slučaju neravnih zidova može se poručiti ram za montažu komarnika