Dimenzije izrade

U tabeli su date minimalne i maksimalne preporučene izradne mere 

Dimenzije izrade Širina Visina
Minimalno 600 mm 600 mm
Maksimalno 1600 mm 1600 mm

SET komarnika

Set komarnika sa kukicama

Montaža

Montaža se odvija kroz otvor prozora

Montaža

Sa spoljne strane se postavlja na poziciju