Izradne dimenzije

U tabeli su date minimalne i maksimalne preporučene dimenzije izrade

Dimenzije izrade Širina Visina
Minimalno / mm 1400 mm
Maksimalno 1400 mm 2500 mm

Standardna vodilica

Vodilica visine 6.5 mm sa otvorima za odvod vode

Al vodilica

Aluminijumska plitka vodilica za nesmetan prolaz

Lanac za zatezanje

Omogućava da mreža uvek bude zategnuta. Crvene kukice, izrađene od mekanog materijala ne oštećuju mrežu i ublažavaju jake udare vetra.

STIFF fiberglas

Jedina prava mreža za rolo komarnike, standardno se isporučuje sa crnom mrežicom.

Horizontalni preseci

Horizontalni preseci komarnika u slučaju jednog komarnika ili kada su 2 komarnika spojena