Dimenzije izrade

U tabeli su date minimalne i maksimalne preporučene izradne mere 

Dimenzije izrade Širina Visina
Minimalno 600 mm 600 mm
Maksimalno 1600 mm 1600 mm

SET komarnika

Set komarnika sa perom

Montaža

Za veoma jednostavnu montažu u sam otvor prozora